Korona trafik ışıkları, Korona'nın yayılmasını mümkün olan en iyi şekilde sınırlamak için hangi önlemlerin alınması ve hangi kurallara uyulması gerektiğine dair bilgi sağlar.

Tüm trafik lambası derecelerinde, öğretmenler ve ebeveynler / yasal veliler arasındaki (dijital) iletişim büyük önem taşımaktadır!

Genel olarak geçerli hijyen kurallarına tüm trafik lambası aşamalarında uyulmalıdır!