Strasbourg’da görülen davada mahkeme, dilenen kişinin içinde bulunduğu olumsuz koşullar nedeniyle durumunu başkalarına bildirme ve temel ihtiyaçlarını ‘dilenerek karşılamaya çalışma hakkına’ sahip olduğuna karar verdi.

Öte yandan, İsviçre, dilenen kadına AİHM tarafından yaklaşık 1000 euro tazminat ödemeye mahkûm edildi. AİHM’in verdiği kararda Romen kadının son derece yoksul bir aileye mensup, işsiz ve sosyal yardım olanaklarından mahrum olduğuna vurgu yapılarak, kadının bu nedenle Cenevre’de defalarca dilenmek durumunda kaldığına dikkat çekildi.

Cenevre’de geçerli olan yasalara göre dilencilik suç sayılırken, Romanya uyruklu kadının yasağa rağmen dilenmeye devam ettiği, bu nedenle çok defa çeşitli cezalara çarptırıldığı belirtildi. 2014’te yaklaşık 464 euro para cezası verilen kadına, 2015 yılında da 5 gün hapis cezasına mahkum edildi.