CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye kendi aracıyla, kesin dönüş yaptığında karşılaştıkları araç ÖTV-KDV sıkıntısına ilişkin 2 ayrı Kanun teklifi verdi.

Milletvekili Tanal; ''20 yıl ve daha fazla süre vatanından uzak kalarak çalışan, emekli olan, kişisel çabalarıyla edindiği aracına anavatanına kesin dönüş yapması halinde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ödemek zorunda kalması hakkaniyetli değildir'' dedi.

Bu konunun yurt dışındaki vatandaşların talebi üzerine gündeme alındığını belirten Mahmut Tanal; ''Uzun yıllar anavatandan uzak, emekle, gayretle, sıkıntılara göğüs gererek, nihayet emekliliğini aldıktan sonra ülkemize geri dönüş yapmak isteyen gurbetçi vatandaşlarımız, yurtdışında kendilerine ait olan araçlarını ülkemize sokmak isterlerse, kesin dönüş yapıp sürekli yaşamak istedikleri halde, araçlarına katma değer vergisi ödemek zorunda kalmaktadır. 20 yıl ve daha fazla süre vatanından uzak kalarak çalışan, emekli olan, kişisel çabalarıyla edindiği aracına anavatanına kesin dönüş yapması halinde katma değer vergisi ödemek zorunda kalması hakkaniyetli değildir'' açıklamasını yaptı.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

MADDE-1 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda ''Sosyal ve Askeri İstisnalar ve Diğer İstisnalar'' başlıklı 17. Maddesinde 4. Numaralı bentte bulunan ''Diğer İstisnalar'' kısmına aşağıdaki fıkra hükmü eklenmiştir.

''Yurtdışında en az yirmi yıl çalışarak emekliliğe hak kazanan Türk vatandaşlarının ülkemize kesin dönüş yapması halinde, Türkiye’ye getirecekleri mülkiyeti kendisine ait bir adet motorlu araçtan katma değer vergisi alınmaz''

MADDE-2 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE-3 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

MADDE-1 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda ''Diğer İstisnalar'' başlıklı 7. Maddesinde yeni bir fıkra hükmü eklenmiştir.

''Yurtdışında en az yirmi yıl çalışarak emekliliğe hak kazanan Türk vatandaşlarının ülkemize kesin dönüş yapması halinde, Türkiye'ye getirecekleri mülkiyeti kendisine ait bir adet motorlu araçtan özel tüketim vergisi alınmaz''

 

 

Kaynak: artı49.com