Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişikler kapsamında yeni doğacak çocuklara en fazla üç isim verilebilecek.

Elektronik ortamdaki aile kütüklerinde, bireye ait tek bir kayıt tutulacak ve aile kütüklerinde yer alacak bilgilere velayete ve vesayete ilişkin unsurlar da ilave edilecek.

Uluslararası Koruma ve Yabancılar Kanunu kapsamındaki yabancılara kimlik numarası vermeye ve yabancılar kütüğüne kaydetmeye İçişleri Bakanlığı yetkili olacak.

Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılacak.

Doğum olayları yurtiçinde 30 gün içinde nüfus müdürlüklerine, yurtdışında ise 60 gün içinde dış temsilciliğe bildirilecek.

Kişiler kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus örneklerini e-devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecek. Adres bildirimleri 20 gün içinde yapılacak.

Kimlik paylaşım sistemiyle bürokrasiden kaynaklı işgücü ve zaman kaybı önlenecek.