İGGÖ (Avusturya İslam Cemaati) bazı Avusturyalı siyasilerin, İGGÖ’nün başörtüsü yasağı ile alakalı yapmış olduğu açıklamaya vermiş olduğu tepkiye tokat gibi bir cevapla karşılık verdi.

Kamuoyuna yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Kısa adı İGGÖ olan “İslamische Glaubensgemeinschaft in Österreich” Avusturya yasalarınca tanınmış ve içeriği yasalarca onanmış bir kurumdur. Bu içeriğin içersinde özellikle dini vecibelerin yerine getiriliş ve yaşayış biçimi yasalarca tasdiklenmiş ve kurumumuzun içişleri olarak teyit edilmiştir. Başörtüsünün kimler tarafından ve ne şekilde takılıp takılmayacağı hususu da kurumumuzun içişleri ile alakalı olup Avusturyalı siyasilerin yada partilerin popülist siyasi anlayışı doğrultusunda kullanamayacağı gibi İGGÖ olarak tamamen kurumumuzun insiyatifindedir. 

Bu bağlamda İGGÖ olarak bir kez daha altını çizerek belirtmek isterizki, kendi öz iradesi ile dini hassasiyetleri doğrultusunda başını örten herkesin, İslam dinini icra etmek ve bu doğrultuda yaşaması İslam dininin öngördüğü bir tutumdur. Bulu çağına ermemiş kız çocukları zaten bu durumdan muaftır. Ancak müslüman çocuklarına uygulanmak istenen her türlü siyasi yasak, tebliğ ve siyasi baskı İGGÖ’nün ve İslam dininin içişlerine karışmaktır. İGGÖ olarak müslümanların huzur ve huşu içerisinde Avusturya topraklarında yaşayabilmesi adına sürekli dialog halindeyiz. Ancak müslümanların giyim ve dinlerini yaşayış biçimlerini tartışma konusu haline getiren son açıklamaların maksadının dışında olduğunu görmekteyiz.

Ne yazıkki gelinen noktada bir kez daha ülkede yaşayan İslam dinine mensup azınlık halk üzerinden siyaset yapılma düşüncesi tarafımızca hasıl olmuştur. Ve ne yazıkki bir kez daha küçük yaştaki çocuklar üzerinden spekülasyon yapılmaya çalışılmaktadır.


Gelinen bu noktada daha şimdiden müslüman çocuklarının eğitim hayatları güçlendirilmeye ve diğer çocuklara oranla bir eşitsizlik söz konusudur.


Söz konusu yasak ile sözde, müslüman çocuklara ve kadınlara eşitlik getirileceği iddiasında bulunan kişilerin bu düşüncesinin kötü bir ironi olduğunu kabul ediyoruz.


Bu vesile ile tüm aşağılayıcı tutum ve ırkçı yasaklara karşı hukuk çerçevesinde mücadele göstereceğimizi belirtmek isteriz. 

Bazı Avusturyalı siyasilerin İGGÖ’yü “Siyasi İslam” ile itham etmesi ve “İslamcı” olarak tanımlamasını şiddet ile kınıyoruz. Hoşlarına gitmeyen farklı düşünceleri “İslamcı” yada “Siyasi İslam” olarak damgalayan ve bu vesile ile ucuz siyaset yapma çabasına giren ve ne yazıkki son yıllarda artan yüzeysel siyasetçiler son bir kaç yıldır bu davranış ile prim yapma gayretindedirler.

Son olarak, altını kalın bir şekilde çizerek tekrar belirtmek isterizki, İslam dini 1912 yılında Avusturya tarafından tanınmış, Müslümanlar Avusturya ve Avrupa değerlerine saygılı bir şekilde dinini özgürce icra eden bir topluluktur . İGGÖ her türlü siyasi düşünce ve oluşumdan uzak duran ve hiç bir siyasi partinin propagandasını yapmayan bir dini kuruluştur. Yine bu vesile ile, aynı şekilde Avusturyalı siyasi partilerinde kurumumuzun görev ve içişlerine karışmaması, karar ve içişlerimize müdahale etme girişimde bulunmamasını temenni ederiz. 

Bu bağlamda Avusturyalı siyasilerin kurumumuza ve azınlık topluluklarada saygılı ve seviyeli bir şekilde yaklaşmasını temenni eder ve bize haklı mücadelemizde destek olan yerel halkada göstermiş olduğu duyarlılık için teşekkür ederiz. 

 

Copyright © 2018 www.havadis.at. Tüm Hakları Saklıdır. Havadis.at yayımladığı haber, fotoğraf ve görüntü ile internet ve wap için oluşturduğu her türlü bilgi,havadis.at yönetiminin izini olmadan hiçbir şekilde kullanılamaz.