CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının çalışmaya başlaması halinde Türkiye'deki emekliliklerinin kesilmemesi için kanun değişikliği teklifi verdi.

Tanal; ''Türkiye'de çalışılma halinde emekli aylığı kesilmezken, yurt dışında çalışılması halinde emekli aylığı kesiliyor. Anayasa'nın 'Kanun Önünde Eşitlik' başlıklı 10 maddesinin ihlal edildiği açıktır. Kanunların Anayasaya aykırı olamayacağı unutulmamalıdır'' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, 3201 Sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirmesi Hakkında Kanun’da değişiklik teklif etti.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız arasındaki eşitsizliğe tepki gösteren Tanal, eşitsizliğin giderilmesi için çalışma başlattı.

Anayasanın 10. Maddesi olan eşitsizlik ilkesine aykırı bir durum olduğuna değinen Tanal, yanlışın düzeltilmesi için kanun teklifi verdi:

Kanun teklifinde; ''Yurt dışı borçlanması ile Türkiye'den emekli aylığı alanların birçoğu da yurtdışında yaşamaya devam etmektedir. Ancak bu kişilerin çoğunluğu Türkiye’den aldıkları emekli aylığı bulundukları ülkede kendilerini geçindirmeye tek başına yetmeyeceği için çalışmak zorunda kalmakta ya da bulundukları ülkenin vermiş olduğu ikamete dayalı yardımları almak zorunda kalmaktadır. Anayasa'nın 'Kanun Önünde Eşitlik' başlıklı 10 maddesini ihlal eden söz konusu değişiklik ise şimdi ortaya çıkmaktadır. 3201 sayılı Kanunun konuya ilişki düzenleme içeren 6'ncı maddesinde; ''Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanlar, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilir'' denilmiştir. Görüldüğü üzere kanunda açıkça, yurt dışı borçlanması yoluyla Türkiye'den emekli aylığı bağlananların, yurtdışında çalışmaya başlaması halinde emekli aylığının kesileceği belirtilmiştir. Hatta çalışma haricinde ikamete dayalı sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanların da emekli aylıklarının kesileceği açıkça belirtilmiştir. Türkiye'de çalışma halinde emekli aylığı kesilmezken, yurt dışında çalışma halinde emekli aylığı kesiliyor. Anayasa’nın 'Kanun Önünde Eşitlik' başlıklı 10 maddesini ihlal edildiği açıktır. Kanunların Anayasaya aykırı olamayacağı unutulmamalıdır'' deniliyor.