Son on yıla bakıldığındaysa sayının iki kattan fazla artış gösterdiği gözlendi. Nitekim on yıldaki artış 39.339 çocuk (+%153) olarak gerçekleşti. Güncel olarak, söz konusu yaş aralığındaki her dört çocuktan bir tanesinin (%25,4) kreşe gittiği kaydedildi. 2006/07 döneminde ise bu oran her dokuz çocuktan biriydi (%10,8). Ayrıca 3-5 yaş grubunda kreşe giden çocukların sayısı da 233.882 çocukla rekor seviyeye ulaştı.

3-5 yaş arası çocuklarda kombine bakım oranı %93,4
Tipik anasınıfı yaşı olan 3-5 yaş aralığında 2016/2017 öğretim yılında yeni bir rekora daha imza atıldı. Bu dönemde 233.882 ya bir anasınıfına ya da erken okula başlayarak okula gitti. Böylece on yıllık dönemde 30.588 çocuk (+%15,0) artış kaydedildi.

Avusturya çapında kombine bakım oranı %93,4 seviyesinde gerçekleşti (2006/07: %84,4). Eyaletler karşılaştırmasında Burgenland %97,7 ile en yüksek, Aşağı Avusturya ise %97,2 ile en düşük orana sahip eyaletler oldu.

2010/11 öğretim yılından bu yana Avusturya çapında anasınıfına gitme zorunluluğu bulunan beş yaşındaki çocukların %98,5’i 2016/17 öğretim yılında kurumsal bir anasınıfı ya da okula gitti. Dört yaşındaki çocuklarda anasınıfına gitme oranı Avusturya genelinde %96,1, üç yaşındaki çocuklardaysa %85,5 olarak gerçekleşti.